Refrakcja to taki termin, który odnosi się do załamywania światła w momencie, gdy przechodzi ono przez obiekt przeźroczysty taki jak szklana wody.

Co to jest wada refrakcyjna?Jeśli chce się dany obiekt zobaczyć to ludzkie oko światło załamuje w miarę jak będzie przechodzić przez kolejne obiekty. Światło wpada do oka przez rogówkę w przedniej części oka. Potem przechodzi przez soczewkę, która jest ruchomą częścią oka. Dalej po przejściu przez siatkówkę i będzie się skupiać na jednym jej punkcie. Siatkówka jest tą częścią oka, która jest wrażliwa na światło i to ona będzie przekształcać obraz w impulsy elektryczne, które przekazane zostają do naszego mózgu. Mózg będzie interpretował te impulsy z których tworzy postrzegane potem obrazy.

„Wada refrakcyjna” to tak naprawdę szerokie pojęcie, które może odnosić się do różnych problemów, które zawsze opierają się na tym, że oko nie skupia odpowiednio światła na siatkówce. Dlatego osoby, które mają takie wady mają problem z dobrym widzeniem. Najczęstsze wady refrakcyjne to obecnie: krótkowzroczność (miopia), dalekowzroczność (hiperopia), astygmatyzm (uniemożliwiający ostre widzenie detali) oraz starczowzroczność (ograniczona możliwość ostrego widzenia przedmiotów z bliska). Wszystkie te wady występują dość często i mogą także występować kumulacyjnie. Na całym świecie z takimi problemami zmagać się musi nawet ponad 150 milionów ludzi co pokazuje skalę tych problemów.